Decyzja wykonawcza UE uznająca regiony wolne od choroby Aujeszkyego.

Decyzja wykonawcza UE uznająca regiony wolne od choroby Aujeszkyego.