Wytyczne dotyczące zasad utrzymywania świń i postępowania z dzikami w obszarze ochronnym.

W związku z wejściem w życie w dniu 21.07.2017 r. zmiany do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 6  maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 711 z późn. zm.), umieszczamy wytyczne dotyczące zasad utrzymywania świń i postępowania z dzikami w obszarze ochronnym.