ROZPORZĄDZENIE NR 25 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2019

ROZPORZĄDZENIE NR 25 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego