ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej polegających na wykonaniu ogrodzenia w systemie panelowym wraz z przygotowaniem terenu pod budowę przy zadaniu: „Budowa budynku biurowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej polegających na wykonaniu ogrodzenia w systemie panelowym wraz z przygotowaniem terenu pod budowę przy zadaniu: „Budowa budynku biurowego z zapleczem i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dodatkowe informacje