OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku biurowego z zapleczem i garażami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku na działce nr 337/13, m. Giżycko, Gmina Giżycko.

 Ogłoszenie nr 774806-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii: Budowa budynku biurowego z zapleczem i garażami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku na działce nr 337/13, m. Giżycko, Gmina Giżycko.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dodatkowe informacje