Rozporządzenia UE 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Pismo GLW w sprawie zalecenia stosowania przez PLW dotychczas obowiązujących zasad zawartych
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń