Tymczasowe minimalne zasady bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Tymczasowe minimalne zasady bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych
i rzeźnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.