Rozporządzenie Nr 88 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 listopada 2021

Rozporządzenie Nr 88 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego