Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, który wynika z zapisów art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt