Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku informuje że zostanie przeprowadzone postępowanie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywanie czynności w trybie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( tj. Dz. U. z 2021, poz. 206 ze zm.) na terenie powiatu giżyckiego w 2023. Roku.