Materiały szkoleniowe dotyczące publikacji rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Materiały szkoleniowe dotyczące publikacji rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki 
szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego 
pomoru świń.