KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GIŻYCKU DOTYCZĄCY NOWEJ REGIONALIZACJI ZWIĄZANEJ Z WYSTĘPOWANIEM ASF Z DNIA 27.06.2023

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GIŻYCKU DOTYCZĄCY NOWEJ REGIONALIZACJI ZWIĄZANEJ Z WYSTĘPOWANIEM ASF Z DNIA 27.06.2023

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GIŻYCKU Z DNIA 26.06.2023.

KOMUNIKAT  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII  W GIŻYCKU Z DNIA 26.06.2023

Podstawy prawa ustanawiające zasady utrzymywania świń w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)- zasady bioasekuracji gospodarstw wg polskiego prawa.

Podstawy prawa ustanawiające zasady utrzymywania świń w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)- zasady bioasekuracji gospodarstw wg polskiego prawa.

ROZPORZĄDZENIE NR 17 WOJEWODY WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO Z DNIA 20 CZERWCA 2023 W SPRAWIE ZWALCZANIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ ( ASF )

ROZPORZĄDZENIE NR 17 WOJEWODY WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO Z DNIA 20 CZERWCA 2023 W SPRAWIE ZWALCZANIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ ( ASF )

Materiały szkoleniowe dotyczące publikacji rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Materiały szkoleniowe dotyczące publikacji rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki 
szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego 
pomoru świń.