Telazjoza u żubrów, głównie na terenie Bieszczadów ale też w Puszczy Białowieskiej.

Telazjoza u żubrów, głównie na terenie Bieszczadów ale też w Puszczy Białowieskiej.

Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń – formularze jednopodpisowe

Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń – formularze jednopodpisowe

ARiMR wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus.

Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego.

Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl) w zakładce: „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt”: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html

W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z Portalu IRZplus, który umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Dzięki aplikacji można szybko i wygodnie wypełnić obowiązki ustawowe IRZ, bez konieczności wychodzenia z domu (przychodzenia do BP).

Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus znajdują się na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl): https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html.

Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia

Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia

ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r.

Wykaz zbędnego i zużytego mienia do zbycia

Wykaz zbędnego i zużytego mienia do zbycia

Rozporządzenie nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05-05-2020

Rozporządzenie nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05-05-2020 w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego