Budowa budynku biurowego z zapleczem i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w Giżycku

Budowa budynku biurowego z zapleczem i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w Giżycku

WYKONANIEM OGRODZENIA PANELOWEGO WRAZ Z PRZYGOTOWNIEM TERNU POD BUDOWĘ

Robota budowalna WYKONANIEM OGRODZENIA PANELOWEGO WRAZ Z PRZYGOTOWNIEM TERENU POD BUDOWĘ

Ogłoszenie wyniku drugiego przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie wyniku drugiego przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Załączniki:
Pobierz plik (roztrzygniecie przetargu.pdf)roztrzygniecie przetargu.pdf[ ]348 Kb

Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym na sprzedaż samochodu  osobowego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego.