ROZPORZĄDZENIE grypa ptaków obszar zagrożenia.

ROZPORZĄDZENIE grypa ptaków obszar zagrożenia.

Pakiet rozwiązań chroniących interesy polskiej wsi.

Pakiet rozwiązań chroniących interesy polskiej wsi.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku w sprawie dokumentacji towarzyszącej przesyłkom zwierząt z gatunku owce, kozy, świnie, jeleniowate i wielbłądowate w obrocie krajowym.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku w sprawie 
dokumentacji towarzyszącej przesyłkom zwierząt z gatunku owce, kozy, 
świnie, jeleniowate i wielbłądowate w obrocie krajowym.

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego.

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku.