WAŻNY KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

WAŻNY KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

Załączniki:
Pobierz plik (GIWpuf71-19 z 2.09.2016r.pdf)GIWpuf71-19 z 2.09.2016r.pdf[ ]1336 Kb

WAŻNY KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

WAŻNY KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ.

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat.doc)Komunikat.doc[ ]70 Kb

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Komunikat z dnia 08.01.2016

K O M U N I K A T

               Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku poszukuje  lekarzy  weterynarii do pracy na warunkach umowy – zlecenia do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  w trakcie uboju   do rzeźni  „ PINI BEEF BY PIEMONT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, Antonowo ul. Browarna 1, 11-500 Giżycko.

 Giżycko, 08 stycznia 2016r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Giżycku

Stanisław Piłat

Ogłoszenie z dnia 14.12.2015r.

 Ogłoszenie z dnia 14.12.2015r.

 w sprawie zbędnego i zużytego majątku

 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku

 

 OGŁOSZENIE

  Informuje się, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku posiada przeznaczone do zbycia mienie zużyte według załączonej listy.

 Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku mogą zgłaszać pisemne oferty do dnia 29.12.2015r. do godz. 09.00 na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Wilanowska 26 (Sekretariat) podając wykaz przedmiotów i oferowane ceny jednostkowe.

 Jeżeli co najmniej dwie osoby lub jednostki będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona pomiędzy nimi aukcja, na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z 2010 r.) 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Giżycku

Stanisław Piłat

 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1_2.jpg)Załącznik nr 1_2.jpg[ ]452 Kb
Pobierz plik (Załącznik nr 1_1.jpg)Załącznik nr 1_1.jpg[ ]511 Kb

Komunikat

 K O M U N I K A T

 

Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r o Inspekcji Weterynaryjnej,  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku zawiadamia, że  poszukuje do wyznaczenia na warunkach umowy – zlecenia  lekarzy wet. nie będących pracownikami Inspekcji na rok 2016 do n/w czynności:

a. szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych,

b. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży  zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami  zwierząt,

c. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu  oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania  przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad 

przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e. badanie mięsa zwierząt łownych,

f. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

g. pobierania próbek do badania,

badania laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

Wnioski należy składać do PIW Giżycko do dnia 11 grudnia 2015r.Giżycko,01 grudnia 2015r.                                                                                                                             

                                                                 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Giżycku

Stanisław Piłat