OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku biurowego z zapleczem i garażami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku na działce nr 337/13, m. Giżycko, Gmina Giżycko.

 Ogłoszenie nr 774806-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii: Budowa budynku biurowego z zapleczem i garażami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku na działce nr 337/13, m. Giżycko, Gmina Giżycko.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej polegających na wykonaniu ogrodzenia w systemie panelowym wraz z przygotowaniem terenu pod budowę przy zadaniu: „Budowa budynku biurowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej polegających na wykonaniu ogrodzenia w systemie panelowym wraz z przygotowaniem terenu pod budowę przy zadaniu: „Budowa budynku biurowego z zapleczem i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Budowa budynku biurowego z zapleczem i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w Giżycku

Budowa budynku biurowego z zapleczem i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w Giżycku

WYKONANIEM OGRODZENIA PANELOWEGO WRAZ Z PRZYGOTOWNIEM TERNU POD BUDOWĘ

Robota budowalna WYKONANIEM OGRODZENIA PANELOWEGO WRAZ Z PRZYGOTOWNIEM TERENU POD BUDOWĘ

Ogłoszenie wyniku drugiego przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie wyniku drugiego przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Załączniki:
Pobierz plik (roztrzygniecie przetargu.pdf)roztrzygniecie przetargu.pdf[ ]348 Kb

Dodatkowe informacje